Kvietimas

Image 5K. Donelaičio Lituanistinė Mokykla kviečia visus
į Kūčių vakarienę
“Kūč’ Kalėda“

Gruodžio 14 dieną, 11 valandą
Lietuvių salė
851 Hollins Street, Baltimore, MD 21201

Vaikus aplankys Kalėdų Senelis ir įteiks dovanėles. (Atneškite dovanėles supakuotas, užrašykite vaiko pilną vardą, metus arba klasę.)
Visų svečių, kurie šiuo metu nelankote mokyklos, prašome atnešti Kūčių patiekalą.
Bilieto auka mokyklai $5 suaugusiems, vaikams nemokama.
Apie dalyvavimą prašome pranešti savo klasės Tėvų Komiteto atstovui.
Jeigu nelankote mokyklos, apie dalyvavimą praneškite Jūratei Bujanauskas iki gruodžio 9
*****************************************************
K. Donelaitis Lithuanian school
cordially invites you to
a Christmas Eve Celebration
“Kūč’ Kalėda“

December 14, 11 a.m.
Lithuanian Hall
851 Hollins Street, Baltimore, MD 21201

Santa will have gifts for the children. (Please bring a wrapped gift for your child with their full name and age or grade level clearly written on it.)
All guests, who are not current school members, are requested to bring a Christmas Eve dish to share.
Donation for school is $5 per person, children are free.
Please R.S.V.P. to a member of the Parent Committee or to Jūratė Bujanauskas by December 9 if your child does not attend school.

Image 10

Įrašas paskelbtas temoje Žinios ir pažymėtas , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.