Aukų lentynos


KDLM aukų akcija
 / KDLM Fundraising Drive / Aukų lentynosMūsų remėjai  / Paramos vakaras (KDLM Gala)

TIKSLAS / OUR GOAL: $5,000
Jau esame surinkę / We have already raised: $866.56

Kristijonas Donelaitis: $500 ar daugiau

“Metai“ – sudėtingas ir mįslingas kūrinys. Jis turi ne vieną prasminį sluoksnį, gali būti įvairiais raktais rakinamas, įvairiais būdais perskaitomas, suvokiamas ir interpretuojamas. Jis vaizduoja Vyžlaukio valsčiaus lietuvininkų bendruomenę, kovojančią dėl savo garbės, papročių, kalbos, tapatybės, išlikimo: lietuvių bendruomenė, turinti išsilaikyti svetimųjų apsuptyje.

 

Screen Shot 2016-03-03 at 9.41.42 PM

 Antanas Vaičiulaitis: $350 ar daugiau 

Sklandžią A.Vaičiulaičio prozos kalbą lėmė ypatingas lingvistinis sąmoningumas: „Kalbininkams nuo gimnazijos laikų jaučiu prieraišumą: jie man buvo kilmingesnis luomas – saugojo lietuvišką žodį“.

 

Screen Shot 2016-03-03 at 9.41.42 PM

Justinas Marcinkevičius: $250 ar daugiau 

J.Marcinkevičiaus kūryba laikyta tautiškumo, lietuviškumo, etiškumo, dvasingumo etalonu, kur organiškai jaučiamas ryšys su gimtąja vieta – per kalbą, per istoriją. Eilėraštis “Ašara Dievo aky“, kuriame kreipiamasi į Lietuvą, dramos “Mažvydas“ pabaiga, kur mokoma tarti žodį “Lietuva“, tapo emblemomis, su kuriomis tapatinama visa J.Marcinkevičiaus kūryba ir visas tautinis sąmoningumas.

Unknown-3

Screen Shot 2016-03-03 at 9.41.42 PM

Ieva Simonaitytė: $100 ar daugiau

Mažosios Lietuvos regiono atstovė, jautusi moralinę pareigą tapti gimtojo krašto metraštininke. Rašytoja įamžino Mažosios Lietuvos savitumą, apmąstė istorinę šio krašto lemtį, atskleidė kultūrinį, etnografinį, kaimišką šio krašto gyvenimą, kuriame dar atsirado vietos lietuviškam žodžiui.

Unknown-6

Unknown-5images-9Screen Shot 2016-03-03 at 9.41.42 PM

Bernardas Brazdžionis: aukos iki $100 

Gerai žinomas ir vaikų poetas, pasirašinėjęs Vytės Nemunėlio slapyvardžiu. Vaikams rašytoje poezijoje atsiskleidžia šviesioji, linksmoji Brazdžionio asmenybės pusė: eilėraščiai pilni konkrečių, net ir mažiausiems vaikams suprantamų įvaizdžių, jų kalba skambi, vaizdinga, ekspresyvi, daug perėmusi iš tautosakos – vaikiškų žaidimų, skaičiuočių, pasakų.

images

images-2Unknown-11Screen Shot 2016-03-03 at 9.41.42 PM

Mūsų rėmėjai / Our supporters.

Daugiau informacijos apie rašytojus randasi saltiniai.info.

Aukas priimamos per PayPal:      Donate Button with Credit Cards

Arba, siųskite Jūsų aukas paštu:
Kristijonas Donelaitis Lithuanian School
℅ Giedre S.B.
5047 King Richard Drive
Annandale, VA 22003

Mokykla yra ne pelno siekianti organizacija, tad Jūsų aukos yra atskaičiuojamos nuo mokesčių. / All donations are tax-deductible. K. Donelaitis Lithuanian School is a member of the non-profit Lithuanian Educational Council of the USA, Inc.