Mūsų mokykla

Sveiki atvykę į Kristijono Donelaičio mokyklos tinklalapį!
(For English, click “About KDLM.“)

Mokyklos adresas:
St. Jude Regional Catholic School
4820 Walbridge St.
Rockville, MD 20853

Mokyklos vedėja: Jūratė Bujanauskas, el. paštas: direk@kdlmdc.org

Mokyklos misija: Auklėti jaunąją kartą sąmoningais lietuviais, išmokyti juos lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti, kad jie pamėgtų lietuvių kalbą ir jos raštą; supažindinti juos su lietuvių tautos istorija, papročiais ir tradicijomis; supažindinti juos su Lietuvos valstybės teisine struktūra, ekonomika ir tarptautiniais ryšiais, kad jaunoji karta išlaikytų lietuviškumą ir galėtų puoselėti savo ryšius su Lietuva.

Ši šeštadieninė mokykla yra skirta Vašingtono ir jo apylinkių lietuviams (Vašingtono, Virdžinijos ir Marylando.) Šie mokslo metai mokyklai bus 63-ieji. Dar 1960 metų pradžioje Kunigas Znotinas mokė 17 mokinių lietuvių kalbos, istorijos, geografijos Šv. Petro bažnyčios rūsyje, Vašingtono pietvakarių rajone. Kai mokinių skaičius padidėjo, ponų Dambriūnų iniciatyva buvo sušaukta Vašingtono lietuvių bendruomenė ir oficialiai įsteigta šeštadieninė mokykla. Pirmosios oficialios mokyklos patalpos, kurias nuomojo tėvai, buvo atidarytos 1961 m. Vasario 11d. senajame Latvių parapijos salės rūsyje. Čia mokėsi 13 mokinių. 1964 metais tėvai nutarė ir pavadino mokyklą Kristijono Donelaičio (1714-1780), lietuvių grožinės literatūros pradininko, vardu. Pagrindiniame kūrinyje, poemoje “Metai”, K.Donelaitis kėlė prigimtinę žmonių lygybės idėją, aukštino darbą, dorą, žadino lietuvninkų (būrų) tautinę savimonę, tautiškumą gretino su dorybėmis.Mokykla turi savo tradicinius renginius: rudens išvyką, Vėlinių paminėjimo dieną, Kalėdinių žaisliukų gaminimo, Velykinių kiaušinių dažymo dieną, Margučių ridenimo šventę, Užgavėnes, Vasario 16-osios šventę, Laisvės gyvėjų dienos paminėjimą, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimą, Mamyčių šventę, pavasarinę iškylą.

Mokykloje mokosi vaikai nuo 2 metuku iki 14 metų. Mokykla „verda“! Smagu, kad mokyklos bendruomenė turi vieną bendrą tikslą-  mokyti mūsų vaikus lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, papročių ir tradicijų. Džiugu, kad nuoširdžiai dirbdami džiaugiamės ir rezultatais – augančia mokykla, į kurią atvykęs ir mokinukas, ir tėvelis randa nuoširdžią aplinką ir daug draugų.

Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla yra dalis JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos nepelno siekancios organizacijos. Mielai kviečiam prisidėti prie mokyklos išlaikymo.

Aukos priimamos per PayPal: Donate Button with Credit Cards

Arba, prašome čekius siųsti:

Kristijonas Donelaitis Lithuanian School
℅ Giedre S.B.
5047 King Richard Dr.
Annandale VA 22003

Turite klausimų arba komentarų apie mokyklą arba tinklalapį? Rašykite.

© 2017, KDLM, Lithuanian school for the greater Washington, DC area (DC, VA, MD)