Vaikų žvakės – iš tikro bičių vaško

Šiandien – Visų Šventųjų diena. Rytoj – Vėlinės. Mokydamiesi lietuviškų tradicijų šiomis dienomis degti žvakes mirusiems pagerbti, Kristijono Donelaičio Lituanistinės mokyklos mokiniai suko žvakes iš tikro bičių vaško ir sužinojo, kaip Lietuvoje minimos šios dienos. Vėlines ir Visų Šventųjų dieną dabar daugelis sulieja į vieną, tačiau jų kilmė yra skirtinga. Visų Šventųjų dieną pagerbiami žmonės, po mirties paskelbti šventaisiais, tikimasi, kad jei jiems bus meldžiamasi, jie padės. Vėlinės skirtos paminėti visų mirusiųjų atminimą. Ikikrikščioniškoje Lietuvoje dėmesys mirusiems buvo kiekvienos šventės vienas iš esminių momentų. Atskiros šventės, paskirtos mirusiesiems, pagoniškoje Lietuvos kultūroje tiesiog nebuvo, nes visos šventės buvo tam skirtos. Dar XV amžiuje šventose alkose, kur kiekviena šeima turėjo savo ugniavietę, vėlų rudenį, kai jau būdavo surinktas derlius, būdavo pagerbiami mirusieji aukojant jiems maisto. Ši šventė dar nebuvo skirta vien tik mirusiųjų pagerbimui. Tai buvo lauko darbų sezono pabaigos šventė. Iš laukų suvežamas derlius būdavo apdorojamas ir tada keliama didžiulė bendruomenės šventė.

This slideshow requires JavaScript.

Paskelbta temoje Žinios

Rudeniškas ir kvapnus sveikinimas Lietuvai

This slideshow requires JavaScript.

Kristijono Donelaičio Lituanistinė Mokykla nusprendė rudeniškai pasveikinti Lietuvą nepriklausomybės šimtmečio proga. Mokyklos išvykoje į Brookside Gardens parką, vaikai ir tėvai iš rudens sodo ir daržo gėrybių sudėjo skaičių 100, daržoves ir vaisius sudėlioję Lietuvos trispalvės spalvomis: geltona, žalia ir raudona. Tai buvo puiki proga vaikams ne patalpoje pasimokyti apie rudenį. Naudodami gamtoje rastus lapus ir šakeles vaikai dėliojo mandalą, atspindinčią keturis metų laikus, deklamavo eilėraščius apie rudenį, rinko kankorėžius ir giles, sužinojo viską apie bulves ir bulviakasį. Nuostabus šeštadienis gamtoje su #KDLMŠeima

Paskelbta temoje Žinios

Ypatinga Mokytojų diena

Mokytojų diena Kristijono Donelaičio Lituanistinėje mokykloje yra išties ypatinga. Mūsų mokytojai nėra tik mokytojai. Tai žmonės, kurie aukoja savo šeštadienius, kad padėtų lietuvių vaikams Vašingtone augti lietuviškoje aplinkoje, kad vaikai išmoktų ne tik kalbėti, bet ir skaityti bei rašyti lietuviškai, kad vaikai žinotų Lietuvos istoriją ir tradicijas, kad jie patys pasijaustų lietuviais, o ne tiesiog lietuvių kilmės amerikiečiais. Vaikai ir tėveliai dovanojo mokytojams rudens gėrybių krepšelius ir savo meilę. Dėkojame Jums, mieli mokytojai Vaida M., Alina, Minija, Alberta, Vaida L.M., Živile U., Solveiga, Audriau, Angele, Vytai, Vilija, Kristina, Laura, Aiste, Violeta, Herkau, Markai, Živile B., Lilija už Jūsų šilumą, gerumą, energiją bei išmintį ir sveikiname dar kartą!

This slideshow requires JavaScript.

Paskelbta temoje Žinios

Mokslo metų atidarymo šventė mirgėjo vaikų linkėjimais šimtametei Lietuvos valstybei

This slideshow requires JavaScript.

Pirmokai deklamavo eilėraščius, aštuntokai perėmė mokyklos raktą, o Lietuvos respublikos ambasada Vašingtone skambėjo nuo vaikų klegesio Kristijono Donelaičio Lituanistinės mokyklos naujų mokslo metų atidarymo šventėje. “Būk stipri, Lietuva“, “Lietuvoj visada smagu“, “Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvė. Tai tik keli iš daugybės vaikų palinkėjimų Lietuvai atkurtos valstybės šimtmečio proga. Juos donelaičiukai rašė ant geltonų, žalių ir raudonų širdelių. “Visa Lietuva didžiuojasi, kad jūs šeštadieniais vietoj futbolo, mašinų ar tinginiavimo einate į lietuvišką mokyklą“, – sveikindama mokyklą sakė Lietuvos ambasados astovė ministrė patarėja Lyra Puišytė-Bostroem. KDLM direktorė Jūratė Bujanauskas septyniems pirmokams įteikė iš Lietuvos atkeliavusius “Lietuvos pirmoko pasus“. 58-aisiais gyvavimo metais KDLM lankys 70 vaikų bei suaugusiųjų, kurie mokysis lietuvių kalbos, istorijos, kultūros. Ir, svarbiausia, kad visi jie, kartu su savo tėveliais, yra didelė ir linksma #KDLMŠeima

Paskelbta temoje Žinios

Liaudies šokiai ir žaidimai gamtoje

This slideshow requires JavaScript.

Paskutinį mokslo metų šeštadienį #KDLMŠeima praleido gamtoje – deginome laužą, rinkome kankorėžius, šokome, dainavome, žaidėme liaudies žaidimus ir, svarbiausia, kartu praleidome nuostabią dieną prieš vasaros atostogas!

Paskelbta temoje Žinios