Ypatinga Mokytojų diena

Mokytojų diena Kristijono Donelaičio Lituanistinėje mokykloje yra išties ypatinga. Mūsų mokytojai nėra tik mokytojai. Tai žmonės, kurie aukoja savo šeštadienius, kad padėtų lietuvių vaikams Vašingtone augti lietuviškoje aplinkoje, kad vaikai išmoktų ne tik kalbėti, bet ir skaityti bei rašyti lietuviškai, kad vaikai žinotų Lietuvos istoriją ir tradicijas, kad jie patys pasijaustų lietuviais, o ne tiesiog lietuvių kilmės amerikiečiais. Vaikai ir tėveliai dovanojo mokytojams rudens gėrybių krepšelius ir savo meilę. Dėkojame Jums, mieli mokytojai Vaida M., Alina, Minija, Alberta, Vaida L.M., Živile U., Solveiga, Audriau, Angele, Vytai, Vilija, Kristina, Laura, Aiste, Violeta, Herkau, Markai, Živile B., Lilija už Jūsų šilumą, gerumą, energiją bei išmintį ir sveikiname dar kartą!

This slideshow requires JavaScript.

Paskelbta temoje Žinios

Mokslo metų atidarymo šventė mirgėjo vaikų linkėjimais šimtametei Lietuvos valstybei

This slideshow requires JavaScript.

Pirmokai deklamavo eilėraščius, aštuntokai perėmė mokyklos raktą, o Lietuvos respublikos ambasada Vašingtone skambėjo nuo vaikų klegesio Kristijono Donelaičio Lituanistinės mokyklos naujų mokslo metų atidarymo šventėje. “Būk stipri, Lietuva“, “Lietuvoj visada smagu“, “Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvė. Tai tik keli iš daugybės vaikų palinkėjimų Lietuvai atkurtos valstybės šimtmečio proga. Juos donelaičiukai rašė ant geltonų, žalių ir raudonų širdelių. “Visa Lietuva didžiuojasi, kad jūs šeštadieniais vietoj futbolo, mašinų ar tinginiavimo einate į lietuvišką mokyklą“, – sveikindama mokyklą sakė Lietuvos ambasados astovė ministrė patarėja Lyra Puišytė-Bostroem. KDLM direktorė Jūratė Bujanauskas septyniems pirmokams įteikė iš Lietuvos atkeliavusius “Lietuvos pirmoko pasus“. 58-aisiais gyvavimo metais KDLM lankys 70 vaikų bei suaugusiųjų, kurie mokysis lietuvių kalbos, istorijos, kultūros. Ir, svarbiausia, kad visi jie, kartu su savo tėveliais, yra didelė ir linksma #KDLMŠeima

Paskelbta temoje Žinios

Liaudies šokiai ir žaidimai gamtoje

This slideshow requires JavaScript.

Paskutinį mokslo metų šeštadienį #KDLMŠeima praleido gamtoje – deginome laužą, rinkome kankorėžius, šokome, dainavome, žaidėme liaudies žaidimus ir, svarbiausia, kartu praleidome nuostabią dieną prieš vasaros atostogas!

Paskelbta temoje Žinios

Aštuntokų išleistuvėse laukė staigmena

Aštuntokų išleistuvėse Lietuvos ambasadoje #KDLMŠeimos laukė staigmena. Pasveikinti aštuntokų ir mokyklos su mokslo metų pabaiga atvyko Lietuvos bardai Gediminas Storpirštis ir Ainis Storpirštis! Su muzika ir vaišindamiesi trispalve papuoštu tortu donelaičiukai išlydėjo keturis aštuntokus: Sigitą Puškoriūtę, Laurą Klimaitę, Marką Učkuronį ir Aistę Orentaitę. Jie dėkojo savo tėveliams ir mokytojams. Istorijos mokytojas Audrius Kirvelaitis paskutinėje pamokoje dovanojo abiturientams po gintaro gabalėlį, rūtos ir ąžuolo šakelę bei per rankas perleido metalinį Vytį, kurį į Vašingoną atvežė Lietuvos tremtiniai iš Sibiro. Aštuntokai perdavė simbolinį mokyklos raktą septintokams. “Visada liksiu dėkinga savo tėvams, kad kiekvieną šeštadienį dvylika metų mane vežė į lietuvišką mokyklą“, – sakė L.Klimaitė. Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas linkėjo vaikams geros vasaros ir dėkojo, kad KDLM neleidžia vaikams pamiršti savo šaknų. “Tu mano mylimiausia, tėvyne Lietuva“, – dainavo KDLM darželinukai. #KDLMŠeima

This slideshow requires JavaScript.

 

Paskelbta temoje Žinios

Prieš vasaros atostogas – gimtadienio sveikinimai

This slideshow requires JavaScript.

Dovanos ir sveikinimai KDLM vaikams ir mokytojams, gimusiems gegužės mėnesį ir vasarą! #KDLMŠeima

Paskelbta temoje Žinios