Sveikiname gimtadienį šventusius vasarą

Kas kiek paauga per metus?
Zuikutis net kelis kartus!
Ir tu stebiesi šitaip greit!
Tai kiek gi spėjo tau sueit?

Sveikiname visus, gimtadienį vasarą šventusius, donelaičiukus!

Paskelbta temoje Žinios

Svečiuose rašytojas Antanas Žilinskas

“Džiaugiuosi galėdamas aplankyti Vašingtono K.Donelaičio lituanistinę mokyklą. Esu iš krašto, kuriame gimė himno autorius V.Kudirka, rašytojas A.Vaičiulaitis ir kiti svarbūs Lietuvai žmonės. Klestėkite ir gyvenkite vardan Tėvynės Lietuvos! Čia šilta, gera ir jauku!”, – donelaičiukus sveikino svečias iš Lietuvos, mokyklos bičiulis, istorikas, pedagogas, rašytojas Antanas Žilinskas. #KDLMŠeima p.Antanui dėkojo už draugystę, už istorijos pamokas, už video reportažus ir už brangiausią dovaną – mokyklos ąžuoliuką, sėkmingai augantį J.Basanavičiaus gimtinėje, Tautinio Atgimimo ąžuolyne, Atkurtos Lietuvos Valstybės Šimtmečio giraitėje!

Paskelbta temoje Žinios

Pirma diena mokykloje

Pirma donelaičiukų diena mokykloje.
Rašėm pirmą raidę ir diktantą, žaidėm ir dainavom, o svarbiausia – mes visi draugavom! Puiki pradžia #KDLMŠeima! 💛💚❤️

Paskelbta temoje Žinios

Mokslo metų atidarymo šventė

Rugsėjo skambutis jau 60-ąjį kartą kvietė donelaičiukus į naujų mokslo metų atidarymo šventę. Jaudulys ir nedrąsūs pirmi pačių mažiausiųjų žingsniai mokykloje, susitikimų ir naujų pažinčių džiaugsmas, šypsenos ir linksmas vaikų šurmulys pripildė Lietuvos ambasados Vašingtone kiemą.

Dėkojame Niujorko lietuvių mėgėjų teatrui už dovanotą pirmąją pamoką apie meilę vienas kitam, rūpestį ir šilumą!
Ačiū sakome ir mokyklos bičiuliams JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybai, Vašingtono lietuvių bendruomenei ir Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai už sveikinimus ir dovanas, mokyklos rėmėjams JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybai, Lietuvių fondui ir Kazickų Šeimos fondui.

Sveikiname visas Pasaulio lituanistines mokyklas su naujų mokslo metų pradžia! Vardan tos Lietuvos!

Paskelbta temoje Žinios

Kvietimas į mokslo metų atidarymo šventę

Visus mokinukus, tėvelius ir mokytojus kviečiame į Vašingtono K.Donelaičio lituanistinės mokyklos mokslo metų atidarymo šventę, kuri vyks Lietuvos Respublikos ambasadoje.

Rugsėjo 7 dieną 11 valandą ryte

2622 16th Street, NW
Washington, DC 20009

Prašome iš anksto pranešti visų atvyksiančiųjų vardus ir pavardes ingacolley@gmail.com

Paskelbta temoje Žinios