Vasario 16 šventė

 atgal i 2014/15 m.m. fotogalerijas
Doubletree Hotel, Washington, DC. Nuotraukos Evaldo Bujanausko.
Spauskite pirmąją fotografiją skaidrių montažui.