Vaikų Pamokslai Vaikams

Mieli vaikai,
Mylėkite gyvūnus. Kai yra žiema, stirnai atneškite šieno ir paukšteliams pabarstykite sėklyčių. Mylėkite irgi naminius gyvūnus. Kiekvieną dieną pašerkite juos ir duokite jiems vandens. Šuniukus reikia išmaudyti ir išvesti į lauką. Žuvytėms reikia išvalyti vandenį ir duoti valgyti. Katėms reikia pakeisti smėlio dėžutę ir duoti pienuko. Jūrų kiaulytės narvelį reikia išvalyti ir duoti jai ratą. Visus gyvūnus reikia gerbti ir mylėti.
Taira, 4 klasės mokinė

Mieli vaikai,
Prašau klausykite mamytės ir tėvelio. Nebūkit blogi niekada. Prašau valgykite gerai ir sveikai, nes būsite stori. Nemuškite draugų ir žmonių, kurių nežinote. Negalima žiūrėti televizoriuje dalykus, kurie negeri vaikams. Vaikai visada turi turėti kažką, kas juos gali prižiūrėti.
Monika, 4 klasės mokinė

Mandagumas
Mandagumas yra tai, kai tu draugauji, žaidi, skolini ir tiesiog būni geras visiems. Būk mandagus ir tada turėsi draugų. Jeigu tu sužeidi draugą, tai pasakyk:
-Atsiprašau.
Būti mandagiam nėra sunku, tau tiktai reikia būti atsargiam ką tu darai ir ką sakai, nes jeigu tu to nedarai, tada neturėsi draugų ir niekam nepatiksi. Kai kada būna sunku būti mandagiam, kai tau reikia pasakyti tiesą. Mes nevisada būname geri, bet mes stengsimės! Tikiuosi jums patiko mano pamokslas, ir ačiū.
Markas, 4 klasės mokinys

Priklausomybė
Daugelis iš mūsų neatsimena arba nežino Dievo žodžio: “Vien darantys nusidėjimą yra vergai savo nusidėjimo…”
Žmogus nusikalsta ir jeigu jo niekas nepagauna, jis vėl nusikalsta. Tai tampa jo priklausomybė, kaip atsitinka su cigaretėmis, alkocholiu, narkotikais. Žmogus galvoja, kad jis gali tai kontroliuoti, bet priklausomybės kontroliuoja žmogų. Taip žmones patys žudo save. Pagalvokite mano draugai, mes esame protingesni už visus gyvūnus šioje planetoje ir mes galime nugalėti blogus instiktus, kurie mus žudo!
Andrius, 4 klasės mokinys

Vaikai,
Gerbkite ir mylėkite savo tėvelius, nes tėvai viską atiduoda savo vaikams kol juos užaugina.
Mylėkite savo brolius ir seseris.
Kristupas, 4 klasės mokinys

Būkime saugūs!
Mokytoja sako nebėgioti koridoriais, bet mes vis tiek bėgiojame. Bet vieną dieną vienas vaikas kris. Jis labai susimuš galvą. Pribėgs visur daug kraujo, nes iškris jam 5 dantys. Bus visiems baisu ir atvažiuos greitoji pagalba.
Todėl visų vaikų labai prašau nebėgioti koridoriais.
Regimantas, 4 klasės mokinys

Jeigu nori valgyti, reikia dirbti
Vieną kartą buvo višta. ta višta surado grūdelį. Višta paklausė:
-Kas nori man padėti pasėti šitą grūdą?
-Ne aš,-sakė antis.
-Ne aš,- atsakė katinas.
-Ne aš,-sakė paršiukas.
-Tai aš pati darysiu,- sakė višta.
-Dabar kas nori padėt man palaistyti želmenėlį?
Visi sakė ne.
-Tada aš pati darysiu,-sakė višta.
Ir viskas buvo taip pat kai višta paklausė ar kažkas nori padėt išravėti piktžoles, nupjauti, nunešti į malūną, iškepti.
-Kas nori valgyti duonos?
Visi sakė, kad norėjo. Tada višta sakė:
-Ne, tik aš ir mano viščiukai valgys.
Žinokite, tam, kad valgyti, reikia dirbti.
Austinas, 4 klasės mokinys

Kerštas
Atkeršyti- reiškia jei kas nors tau ką nors padaro blogo ir žeidžia tave. Tu jį įžeidi, kad jis jaustųsi blogai. kartais gali įžeisti žmogų netyčia.
Jėzulis mus išmokino per savo gyvenimą, kad geriau parodyti kitiems kaip gerai elgtis, negu bandyti atkeršyti.
Kovas, 4 klasės mokinys

Nemeluok
Buvo mergaitė Emma, kuri norėjo turėti daugiau draugių. Jinai pradėjo pasakoti neteisybes ir pasakas, kad jinai žino daug dalykų apie kuriuos niekas kitas nežino. Emma galvojo, kad visos tada norės būti jos draugės. Ji galvojo, kad jos irgi išmoks iš jos, bet visi sužinojo, kad jinai tik kuria pasakas iš nieko. Visos jautėsi apgautos ir nenorėjo būti jos draugės.

Dievulis įsakė mums nemeluoti.
Dievulis įsakė mums sakyti teisybę.
O kodėl? Nes visi nori pasitikėti ką sakai. Nes mūsų žodžiai paveikia visus.
Indraja, 4 klasės mokinė