Kalėdinis ekspresas “Vašingtonas – Vilnius“

 atgal i 2014/15 m.m. fotogalerijas
Baltimorės lietuvių namuose, MD, 2014 m., gruodžio 13 d.
Spauskite pirmąją fotografiją skaidrių montažui.