Margučiai ir akcija “Lietuvos vėliava”

← atgal i 2012/13 m.m. fotogalerijas
Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla, Rockville, MD, 2013 m., kovo 9d.
Spauskite pirmąją fotografiją skaidrių montažui.

← atgal i 2012/13 m.m. fotogalerijas