Didžiuojamės mokine Monika!

PIRMASIS LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBŲ DVIKALBYSTĖS PAŽYMĖJIMAS MARYLAND VALSTIJOJE IŠDUOTAS Vašingtono Kristijono Donelaičio Lituanistinė Mokykla MOKINEI MONIKAI KRUNKAITIS!

The Maryland Seal of Biliteracy – tai dokumentas, nuo 2016 m. Maryland valstijoje išduodamas kartu su JAV vidurinės mokyklos baigimo diplomu mokiniams, sėkmingai išlaikiusiems aukšto lygio kalbos egzaminą ir anglų, ir kita užsienio kalba. Monika baigė mūsų mokyklą ir 2018 metais išlaikė Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminą, kurio rezultatai dabar pirmą kartą oficialiai pripažinti Maryland valstijos vidurinėje mokykloje.

Monika, #KDLMŠeima sveikina, be galo didžiuojasi ir džiaugiasi Tavo pasiekimais! Atvėrei lietuvybės duris ne tik savo vidurinėje mokykloje, bet ir visoje Maryland valstijoje. Dovanoji naują motyvaciją visiems – jau lankantiems ir dar tik galvojantiems lankyti lituanistinę mokyklą. Už tai esame dėkingi Tau!

Ypatinga padėka The Kazickas Family Foundation – Kazickų Šeimos Fondas, supratusiam šio dokumento svarbą ir pradėjusiam Lietuvių kalbos lygio nustatymo egzamino vykdymo procesą JAV lituanistinėse mokyklose. Jūsų indėlis neįkainojamas!

Vardan tos Lietuvos! 🇱🇹

Įrašas paskelbtas temoje Žinios. Išsisaugokite pastovią nuorodą.