Mokslo metų pradžia – su šypsenomis ir lietuviškomis spalvomis

This slideshow requires JavaScript.

Daugiau nei šešiasdešimt vaikų, gyvenančių Vašingtone ir jo apylinkėse, pasitiko naujuosius Kristijono Donelaičio Lituanistinės Mokyklos mokslo metus šventėje Lietuvos ambasadoje.

“Atrodo, kad ką tik atsisveikinome pasibaigus praėjusiems mokslo metams, o jau vėl sveikinamės prasidėjus naujiesiems”, – šypsojosi Lietuvos ambasadorius Vašingtone Rolandas Kriščiūnas.

Ypatingiausiems mokslo metų pradžios šventės svečiams – pirmokams – ambasadorius įteikė pirmokų pasus, atkeliavusius iš Lietuvos.

“Man labiausiai patinka šokti”, – pasakojo pirmokas Matas Klimas, aplink kaklą užsirišęs trispalvę juostelę.

Šių mokslo metų tema bus „Lietuvos Tautinis Paveldas“. Mokiniai, tėveliai ir mokytojai susipažins su Lietuvos etnografiniams regionams būdingais tradiciniais amatais, tautiniais kostiumais, liaudies šokiais, dainomis, instrumentais, tarmėmis ir kulinariniu paveldu.

Kristijono Donelaičio Lituanistinė mokykla Vašingtone veikia jau 57-tus metus. Ją  lanko vaikai nuo dvejų metų iki pat aštuntos klasės. Kiekvieną šeštadienį jie mokosi lietuvių kalbos, dainų, istorijos, šokių ir tradicijų.

“Kai mano duktė Audra prieš penkiasdešimt metų pradėjo lankyti šią mokyklą, buvo krizė, nes susirinko tik maždaug dešimt vaikų. Atrodė, kad mokyklą reikės uždaryti. Dabar džiugu matyti tiek daug vaikų mūsų mokykloje”, – mokslo metų pradžios šventėje sakė Viktoras Nakas, Šiluvos Marijos koplyčios penkiasdešimtmečio organizacinio komiteto pirmininkas.

Jis visus pakvietė į iškilmingą Šiluvos Dievo Motinos koplyčios pašventinimo Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje 50-ųjų metinių šventę spalio 9-ąją.

“Šiluvos koplyčioje melsimės už mokyklą, nes visiems reikia Dievo pagalbos,” – ambasadoje kalbėjo monsinjoras Rolandas Makrickas, K.Donelaičio vardo mokyklai simboliškai įteikęs K.Donelaičio “Metų” audio knygą.

Kristijono Donelaičio Lituanistinė mokykla yra viena seniausių lituanistinių mokyklų Jungtinėse valstijose.

Dar 1960-aisiais Vašingtono Šv.Petro katalikų bažnyčios rūsyje kunigas Znotinas pradėjo mokyti lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos septyniolika lietuvių vaikų. Po ketverių metų mokykla pavadinta lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio vardu.

Mokykloje Vašingtone dirba 19 mokytojų, padėjėjų ir būrelių vadovų.

Šiemet KDLM toliau veiks Šv.Judo katalikų mokyklos Rokvilyje patalpose, kur kiekvienas šeštadienio rytas prasidės vaikų ir mokytojų giedojamu Lietuvos himnu.

 

Įrašas paskelbtas temoje Žinios. Išsisaugokite pastovią nuorodą.