KDLM dalyvauja projekte „Knygų Metai“

Knygu_metaiMokykla džiaugėsi, kad buvo išskirtinė galimybė pasikviesti Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėją humanitarinių mokslų daktarę Virginiją Babonaitę-Paplauskienę. Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė yra atvykusi iš Lietuvos rinkti ir pervežti a.a. rašytojo A.Nyka-Niliūno archyvą į Maironio lietuvių literatūros muziejų.

Spalio 17-tą dieną mokykloje vyresnių skyrių mokiniams ir tėveliams dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė pristatė karo metu iš Lietuvos išstumtų rašytojų, poetų ir dramaturgų nepalaužiamą užsibrėžimą sunkiomis sąlygomis išsaugoti lietuvių literatūrą, gimtąją kalbą. Ji labai yra artimai bendravausi ir nuodugniai  ištyrinėjusi jų gyvenimus, kūrybą, surinkusi jų archyvus ir pervežusi į muziejų.  Jos pačios gyvenimas ir darbas labai tampriai susijęs, persipynęs įvairiomis gijomis su iškiliais poetais, rašytojais, dramaturgais, kritikais. Mums pasakojo su užsidegimu, cituodama laiškus, paryškindama įvairiais faktais  Žemininkų ir Bežemių gyvenimo ir kūrybos etapus. Ji atviravo, kad jos ilgametis mokytojas ir sielai artimas žmogus buvo A. Nyka-Niliūnas. Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė pristatė savo knygą apie Algirdą Landsbergį “Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę”, jo nuopelnus ne tik kaip dramaturgo, rašytojo, bet ir kaip Tarptautinio PEN klubo prezidento nuopelnus Lietuvai.  Prezentacijos skaidrėse  matėme jo nuotraukas ir laiškus, įvairių dokumentų nuotraukas, straipsnius. Supažindino mus kaip A. Landsbergis artimai bendravo su mūsų apylinkėse gyvenusiais rašytojais,  poetais A. Vaičiulaičiu, K. Bradūnu, H. Radausku, A. Nyka-Niliūnu, poetu, režisieriumi Jurgiu Blekaičiu.

Septintos ir aštuntos klasių mokiniai pateikė klausimus apie jos darbą muziejuje, jos darbo kelionių tikslus į JAV ir apie jos giminystės ryšį su Maironiu. Laura Klimas, Violeta vonRossing, Paulius Vilimas ir Aistė Orentaitė mielai prisidėjo prie pasiruošimo. Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė mokyklos bibliotekai padovanojo savo knygą “Kelionė į A. Landsbergio kelionę”.  Po pristatymo dr. Virginija užsuko į vyresnių mokinių klasę.

Įrašas paskelbtas temoje Žinios. Išsisaugokite pastovią nuorodą.