KDLM – Kiekvieną Dieną Laukiu Mokyklos! “Every day I look forward to school!“

51222262-69e9-4a99-a814-9bf581240b23

Ateik, išmok, išsaugok! Come, learn, preserve your culture!

2015-2016 mokslo metų registracija Vašingtono K.Donelaičio mokykloje jau prasidėjo! Enrollment for the 2015-2016 academic year in the Washington, DC Lithuanian School (named for Kristijonas Donelaitis (1714-1780) and referred to as KDLM) has already begun!

Pirmoji mokslo metų diena Rugsėjo 12! The first day of school will be September 12!

Mokykla laukia visų, norinčių išmokti lietuvių kalbą, papročius ir tradicijas! Kviečiame mokinukus nuo 2 metų amžiaus iki 8os klasės. 2016 metai Lietuvoje paskelbti Bibiliotekų metais, tad ypatingą dėmesį mokykloje skirsime lietuvių literatūrai, lietuviškai knygai ir žodžiui. The Washington DC Lithuanian School serves all who wish to learn the Lithuanian language, customs and traditions.  Children from age 2 through the 8th grade are welcome. Lithuania has designated 2016 the “Year of Libraries“ so the school will pay special attention to Lithuanian literature, the Lithuanian book, and Lithuanian words.

2015-2016 mokslo metais mokykloje šoks lietuvių liaudies šokių grupės, kurios ruošis Lietuvių Šokių Šventei, vyksiančiai 2016 metų vasarą Baltimorėje. Mokykloje taip pat veiks muzikos, dailės, darbelių, etnografinio būrelio ir knygų klubo užsiėmimai. Mokinius kviesime ir į tikybos pamoką, ruošiančią pirmosios komunijos sakramentui.  During this academic year, the school children will prepare to dance in the 15th Lithuanian Folk Dance Festival to be held July 3, 2016 in Baltimore. The school also teaches music, art, crafts, and has an ethnographic group and book club sessions.  Students wishing to make their First Holy Communion may sign up for supplemental religious instruction.

Mokytis lietuvių kalbos kviečiame ir suaugusius. Kad suaugusiųjų klasė vyktų, grupę turi sudaryti bent 5 studentai. Adults are also welcome to learn the Lithuanian language! An adult class will be offered so long as at least 5 students register.

Registracijos mokestis kiekvienam mokiniui yra $50. Taikoma $50 nuolaida šeimoms, vedančioms į mokyklą 3 ir daugiau vaikų.  Registracijos formą ir mokslo kainas rasite Mokestis, valandos ir registracijos puslapyjeThe registration fee for each student is only $50.  A $50 rebate is available for families registering 3 or more children. The registration form and tuition information can be found here.

Dėl papildomos informacijos ir kur siųsti užpildytą registracijos formą su mokesčiu, kreipkitės direk@kdlmdc.org. For more information and where to send the completed registration form to the tax, please contact direk@kdlmdc.org.

Įrašas paskelbtas temoje Žinios ir pažymėtas , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.