Kazickų Šeimos Fondo sveikinimas

Screen Shot 2015-05-15 at 9.11.25 PM“Vaikučiai, žinokit, kad Jums yra garbė būti lituanistinės mokyklos mokiniais. Visi mes turime didžiuotis, kad esame lietuviai, kad mes turim progą patobulinti mūsų kalbą, gražiau kalbėti, išmokti rašyti lietuviškai, susipažinti su Lietuvos istorija, geografija ir, kas svarbiausia, mokykloje sudaryti tą artimą ryšį, kurį tik išeivis, praradęs Tėvynę, gali turėti. Ir galbūt tas jausmas draugiškumo ir meilės jausmas, kurį mes turime Lietuvai kartu čia, pas Jus išsivystys į draugystę, į pasididžiavimą, kad Jūs lankėte lituanistinę mokyklą. […] Tėveliams dėkojame už meilę, kad vaikučius veža į mokyklą, jų įnašas yra didelės kultūrinės, tautinės reiškmės, ir linkime sėkmės, sveikatos ir pozityvaus nusiteikimo, ir kad jie atlaikytų pasišventimą. […] Lietuviška mokykla yra meilės grožio kūrinys ir yra kilniausia, ką, apleidęs savo kraštą, gali padaryti – išlaikyti tradicijas ir perteikti kitai generacijai.

Jubiliejaus sveikinimas nuo Kazickų Šeimos Fondo.

Neila Baumilienė
Director, Kazickas Family Foundation, New York
Niujorko skyriaus direktorė

 

Įrašas paskelbtas temoje Žinios, Įvykiai ir pažymėtas , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.