2014m. vasario 1d.

4 klasės namų darbai/16
← atgal

Gramatika:
Sąsiūviniuose (composition book) išlinksniuoti
skanus cepelinas, saldus miegas. Kas?, Ko?…

Skaityti:  K. Donelaitis – išmokti mintinai 4 eiles.

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.

Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. (sniego kailinius)
(…) Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas
Ir gaspadoriškai (kaip šeimininkas) ant kraiko (šiaudų stogo) tarškino snapą…
(…) Jis tuojaus žagarų budavonei (namui, lizdui) parnešė glėbį;
O gaspadinė jo pūstynes mandagiai lopė (tvarkė).
Taip po tam abu daug dirbę ir tūsinėję,
Valgi sau sužvejot pas klaną (balą) nulėkė greitai
Ir, kelias varles bei rupuižes paragavę,
Dievui iš širdies visos vienai dėkavojo.
Tu žmogau niekings! Mokinkis čia pasikakint (pailsėt)
Ir pasisotindamas gardžiaus neužmiršk savo Dievą.  

Ką mokina K. Donelaitis ?
Tai gali būti jo pamokslas.  Koks būtu tavo pamokslas? Pamokymas draugams, tėvams…

Klausyti/žiūrėti:  “Svetimi Pėdsakai” Kodėl barsukas sako: -Kai su lapėm prasidėsiu, tai tiktai bėdos turėsiu.

Žodynas: Vaikai rašo žodžius patikrinkite ką žino.

Rašymas– Parašyti “pamokslą”-pamokymą savo draugams ar tėvams.8 sakiniai.  Su pavadinimu, pagrindiniu sakiniu, pagalbiniais sakiniais, baigiamuoju sakiniu. Galite pristatyti pasakos būdu, kaip K. Donelaitis išvertęs Ezopo pasakėčias. Galima naudoti lietuviškas patarles, jas paaiskinant. Jei vaikams sunkiai seksis, tegul rašo kaip gali ir mes klasįje dirbsime, aiškinsimės.