2014m. vasario 22 d.

4 klasės namų darbai/19
← atgal

Gramatika: 
Linksniuoti: (vienaskaita ir daugiskaita)
pikta ragana, pilkas debesis
Kas? Ko? Kam?…
Išasmenuoti  (esamąjį laiką-dabar;būtąjį laiką-vakar; busimąjį laiką-bus) rašyti, maišyti pagal:

Aš paišau
Tu paišai
Jis/ji paišo
Mes paišome
Jūs paišote
Jie/jos paišo
Aš paišiau
Tu paišei
Jis/ji paišė
Mes paišėme
Jūs  paišėte
Jie/jos paišė
Aš  paišysiu
Tu  paišysi
Jis/ji paišys
Mes paišysime
Jūs paišysite
Jie/jos paišys

Skaityti: “Pupa2”  60,61p. “Dievai su Lietuviškais pasais”

“Aušrelė” 138,141p. “Kuo būti?”, Baravykas, Vilkas Tinginys, Julytės kiškelis.

Klausyti/žiūrėti: 

1. Ką davė motinėlė Kastyčiui, kad palaimintų žvejybą?
2. Kokiu instrumentu grojo Jūratė?
3. Ko buvo pasiilgęs Kastytis ir norėjo gįžti namo?
4. Kas buvo Perkūnas?

Paklausyti dainas:

Rašymas
Atsakyti į klausimus apie “Jūratėir Kastytis” pilnais sakiniais.
Atrasti ir surašyti poromis kas rimuojasi:
Katė, šeima, šaunuolis, senelis, žolė, medelis, mama, stipruolis.

Šį šeštadienį rašysime rašinius, bet aš dabar sužinojau, kad mūsų klasė rašys dainas, arba eilėraščius.  Visai šito nesitikėjau, nes musu pamokų lanas daugiau koncentruojasi rašiniams. Mes esame nagrinėję eilėraščius, poemas, rimavymą, bet didelio dėmesio tam neskyreme. Žiūrėsim keip seksis.