2014m. vasario 15 d.

4 klasės namų darbai/18
← atgal

Gramatika:
Nieko naujo neužduodu, kartoti veiksmažodį ir būdvardį

Skaityti: Kadangi bus piešinių konkursas šį šeštadienį, parašiau ištraukas iš K. Donelaičio “Vasaros”, kad vaikai perskaitę jau galėtų įsivaizduoti apie ką gali piešti:

Sveiks sveteli margs šventęs pavasario šventes;
Sveiks ir tu žmogau sulaukęs vasarą mielą;…
Taip dieve duok kiekvienam, kurs mūsų Lietuvą garbin
Ir lietuviškai kalbėdamas baudžiavą seka (sunkiai darbus dirba)
… Vei kaip vėl aukštyn saulelė kopti pradėjo
Ir aukštai su savo žėrinčiu ratu
šviesiame danguje žaidžia.
Vei kaip jos skaistumas, kūrendamas žiburį karštą,
Žemės vainikus pamaži jau pradeda vytint.

Kaip nupiešti ši aprašytą vaizdą?

Klausyti/žiūrėti: nieko

Rašymas- Papasakokite K. Donelaičiui kaip jūs išlaikote lietuvių kalbą? Kas jus ragina kalbėti lietuviškai? Ar sunku tai padaryti?  Kuo skiriasi jūsų šeima nuo amerikoniškos šeimos?
Jei neišeina sklandžiai rašyti, tai tegul vaikai bent i klausimus atsako.