2014m. sausio 25d.

4 klasės namų darbai/15
← atgal

Mokėmės kaip rašyti sveikinimą K. Donelaičiui. Vaikai turi planą, kurį rašė klasėje (parašyta  gale prie “rašymo.”) Skaitėme ištraukas iš “Metai” ir diskutavome kaip jis vaizduoja gamtą. Dirbome iš duotų pakečių su būdvardžiu. Kai baigsime, bus patikrinimas.

Gramatika: 
“Kalbėkime Lietuviškai” pratybų sąsiuvinio 92-93p. Vaikai turėtų būti baige gramatikos puslapius iki 83p ir 90, 91p. Jei kas kažkur nepabaigė, bandykite pasivyti. Sąsiūviniuose (composition book) išasmenuoti svajoti, galvoti.

Būsimasis laikas  (bus) pagal:
Aš miegosiu      Mes  miegosime
Tu  miegosi       Jūs miegosite
Jis/ji miegos     Jie/jos miegos

Skaityti:
Vaikams ruoštis K. Donelaičio biografijos pristatymui.  As atnešiu plakatą, ant kurio klijuosime K. Donelaičio “darbus.“ Kiekvienas mokinys buvo paskirtas pristatyti (nupiešti, ar išspausdinti iš tinklapio) darbą, trumpai parašyti: pvz: nupieštas laidojimo, kapinių vaizdas, prie vaizdo parašyta: Kunigas laimino mirusį žmogų, sukalbėdavo maldas. Lydėdavo jį į kapines.

 • Austinas – Laidojo žmones, kunigo darbas
 • Aidas – buvo vargonininkas
 • Andrius –  kurė instrumentus, statė bažnyčią
 • Indraja – laikė mišias
 • Kovas – sakė ir rašė pamokslus.
 • Kristupas – nupiešia Donelaičio portretą. Parašo gimimo ir mirimo metus po portretu.
 • Markas – jis buvo mokytojas
 • Monika – mokėjo 6 kalbas ir vertė Ezopo pasakėčias (iš kurios kalbos?). Surašyti visas kalbas, kuria sjis mokėjo.
 • Rasa – buvo choro vadovas.
 • Regis – sutuokdavo januosius, vestuves.
 • Taira – Krikštas, jis krikštyja vaikus ir suaugusius.

Klausyti/žiūrėti:

Klasėje pakalbėsime apie pamokymą.  Ką aiškina filmas.  Ką reikškia:  sudraskysiu į skutelius, aš vos įsitenku, man ankšta, plunksnelės kiaurai peršlapo, lapė vejasi, slėpkis.

Rašymas– parašyti sveikinimą K. Donelaičiui.

Mielas, Kristijonai Donelaiti,
Sveikinu tave…. Dėkoju tau už…… Linkiu….