2014m. kovo 29d.

4 klasės namų darbai/24
← atgal

Gramatika: kartojimas daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis:
įrašyti veiksmažodį
1. Tu vakar ………..į parduotuvę.
2. Mes rytoj…………..į aukštą kalną.
3. Kiškis …………,………….per gilų sniegą.

įrašyti daiktavardį
1. Aš mėgstu …………..,………………,…………………(ką?)
2. Jis nori paimti ……………,………………,………………(ką?)
3. Miglė žiūrėjo pro…………… (ką?)

įrašyti būdvardį
1. …………medis stovėjo vidury…………lauko.
2…………..šuo sudraskė Linos…………lėlę.

pakeisti galūnę į kreipinį (šauksmininko linksnį, pvz, Taurai, drauge…)
mielas Matas, daktaras, paukštis,
miela pardavėja, gėlė

Skaityti: Pupa/3 30,31p. Portfelis su Buriniu laivu.
Aidui,Rasai, Indrajai ir Kovui “Ausrelę” 147,148,159p

Klausyti/žiūrėti :

Pas ką užaugo vandenis?

Žodynas. Ką reiškia žodžiai: neišmanyti, blaškytis, pelkės, žvynai.

Rašymas:
Iš geltono “Kalbame ir rašome lituviškai” pratybų sąs. 72,73 puslapiai. Parašyti apie pasirinktą paukštį.