2014m. kovo 22d.

4 klasės namų darbai/23
atgal

Gramatika:
vietoj taškelių įrašyti būdvardžius/perrašyti sakinius: (nenaudokite žodžių didelis ir gražus)

1. Jau ……saulelė vėl atkopdama per……kalnus budino ……žemę.

2. ……..paukštelis ištiesė……sparnus ir pradėjo skristi.

3. Mergaitės……plaukai plevėsavo pagauti….vėjo.

4. Aš nematau ……..debesų.

5. Martynas pagavo……..žuvį.

6. Mano ……šuo užšoko ant …..lovos.

Skaityti: savo paisirinktą knygą 10 min. (Lietuviškai:)
Atsinešti knygą į klasę.

Klausyti/žiūrėti:

išklausyti dainą ir nurašyti žodžius į sąsiuvinį žodžius.

Žodynas.  Ką reiškia : plevėsuoti, kopti.

Rašymas-nurašyti dainos žodžius.