2014m. balandžio 19d.

4 klasės namų darbai/26
← atgal
Ruošimės kontroliniam darbui, patikrinti visu metu žinias, bus gegužės 4d.

Gramatika: Kartojimas pagrindinės sakinio dalys:
Veiksnys-Kas? Tarinys-Ką veikia? Veiksnį pabraukti viena linija, Tarinį pabraukti dviem linijom.

Katinas ir šuo lakstė po kiemą, o vėliau ėdė savo maistą.

Pabraukti daiktavardį viena linija, būdvardį vingiuota linija, veiksmažodį dviem linijom, prieveiksmį brūkšneline linija. Prieveiksmis apibūdina veiksmą: greitai bėga, lėtai eina.

Pilkas katinas ir rudas gauruotas šuo linksmai lakstė po kiemą, o vėliau greitai suėdė savo skanų maistą.

Skaityti: Pupa/3 52,53 “Strazdanota Vasara”
Aidui,Rasai, Indrajai ir Kovui “Ausrelę” 163,164p

Klausyti/žiūrėti : pabaigti filmą “Eglė Žalčių Karalienė”.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/15315

  • Kokias užduotis davė Žaltys Eglei, kad ji atliktų ir tada važiuotų aplankyti tėvus?
  • Kaip padėjo Eglei ragana?
  • Kokie Eglės ir Žalčio vaikų vardai?
  • Kas išdavė Žalčio vardą?
  • Kuo pavirto Eglė ir visi vaikai?

Žodynas.  Surašyti nežinomus žodžius.

Rašymas-Atsakyti į klausimus apie Eglę Žalčių karalienę. (Pilnais sakiniais.)