2014m. balandžio 4d.

4 klasės namų darbai/25
← atgal

Gramatika: Kartojimas sakinio dalys:
Veiksnys-Kas? Tarinys-Ką veikia?
Veiksnį pabraukti viena linija, Tarinį pabraukti dviem linijom.  Gali buti daugiau nei vienas veiksnys ar tarinys, juos skiriame kableliu.
1. Rokas eina į mokyklą.

2. Mano dėdė nevalgo bananų.

3. Varna, gandras, kikilis ir gegutė atskrido i paukščių susirinkimą.

4. Pilkas kiškis nušoko nuo kelmo, nustriksėjo į tankų mišką, pasislėpė uoloje.

įrašyti daiktavardį
1. Mama nenori turėti…………….,………………,…………………(ko?)

2. Mes rašome ………………………………………………(ką?)

3. Ar tu eisi į ……………………………………………. (ką?)

Kas tesingai? Pabrauk teisingą sakinį.

 1. Tėtė kalba ant telefono.  Tėtė kalba telefonu.
 2. Saulė yra danguje.  Saulė yra ant dangaus.
 3. Rimas važiuoja ant autobuso.  Rimas važiuoja autobusu.
 4. Laura groja pianinu.  Laura groja ant pianino.

Skaityti: Pupa/3 32,33 “Pas mus Amerlyje”
Aidui,Rasai, Indrajai ir Kovui “Ausrelę” 160-162p.

Klausyti/žiūrėti: Eglė žalčių karalienė.
50 min filmas. Žiūrėsime per 2 kartus. Šiam šeštadieniui 25 min. duodu 2 nuorodas, pirma iš LRT, kita youtube.Rinkitės kuri geriau veiks.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/15315

 1. Ką pirma atidavė vietoj Eglės-nuotakos?
 2. Koks paukštis išdavė Žalčio piršliams, kad jie ne Eglę veža.
 3. Kodėl eglė nenorėjo tekėti už žalčio?
 4. Ką Eglė gavo dovanų nuo Baltijos jūros?
 5. Koks Žalčio vardas?
 6. Ko klausia dukrelė Drebulėlė savo mamos Eglės?
 7. Ko prašo Elgė iš Žalčio?

Žodynas.  Ką reiškia žodžiai: nuotaka, piršlys, smaugti, žaltys, karieta.

Rašymas: Atsakyti į klausimus apie Eglę Žalčių karalienę. (Pilnais sakiniais.)