2013m. spalio 12d.

4 klasės namų darbai/5
3 dalys: Pratimai su gramatika, skaitymas/žodynas, rašymas.

Gramatika: Kalbėkime Lietuviškai pratybų sąsiuvinys puslapį 26-28p- pridėtiniai sakiniai- pastraipa. Pabaigti rašinį apie pasirinktą žvėrį. 71p.

Skaityti iš “Pupos” ”Kodėl medžiai meta lapus” 14p
Jei yra neaiškūs žodžiai, pažiūrėkite į žodyną, knygos gale. Išmokite naujus nežinomus žodžius.  Parašykite į sąsiuvinį kiek žinote medžių pavadinimų lietuviskai.

Žodynas klausiu ar išmoko šiuos žodžius:

Rašymas-atpasakojimas.

Žodynas filmuke buvo panaudoti žodžiai:

Plaušinė-grubi kempine naudojama praustis (rough sponge)
Delnai, delneliai-palms.
Sprogti-explode
Dykuma-desert
Nusviesti-stipriai numesti.
Šukos yra visada daugiskaita.

Atpasakoti savo žodžiais pasaką “Dantų šepetukų Karalienė”. Parašyti į sąsiuvinius.
Jei yra pasiūlymų ar klausimų, rašykite vmeizys@yahoo.com  410-608-8178

!!!Nepamirškite liepti vaikams nos po10 min lietuviškai paskaityti mėgtamiausią knygą, savo rezultatus uzrašyti K.L.Pratybų sąsiuvinyje 5p.