2013m. rugsėjo 23d.

4 klasės namų darbai/3
3 dalys: Pratimai su gramatika, skaitymas/žodynas, rašymas.

I. Pratimai su gramatika

 • Kalbėkime Lietuviškai pratybų sąsiuvinys pabaigti 14 puslapį: parašyti mažybinius žodelius ir  ant nemažybinių žodžių pabraukite šaknies ženklu žodžio šaknį, ir galūnės ženglu galunę.(da- reme klasėje an lentos)
 • 16 p. perskaityti ir atsiminti.
 • Pasikaroti apie daiktavardį.
 • Giminės:
  • 1. Jei daiktas baigiasi galūnėmis -as,- is,- ys, -(i)us, -uo yra vyriška giminė: vyras, brolis, vagis, grėblys, sūnus, sodžius, vanduo. (mušis, kalvis, kirvis, peilis, keleivis, greitis, skardis) Kartais moteriškosios giminės formą turi ir vyriškosios giminės daiktavardžiai: vaidila, viršila, dėdė, tėtė.
  • 2. Jei daiktas baigiasi galunėmis-a, -ė, -i, -is, -uo –moteriška giminė: šaka, katė, duktė, marti, avis, sesuo. (viltis, mirtis, prigimtis, kertis, pirtis)
 • Mažybiniai žodeliai.
 • Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai. Pabaigti kas nepabaigė klasėje pradėtą pratimą nr 1.  Tai yra kopija su 12 sakinių, kurią įklijavau į sąsiuvinį, Austinui ir Rasai įdėjau į segtuvus.  Joje reikia perrašyti tuos 12 sakinių ir ten kur reikia pakeisti žodį didžiąja raide.

II. Skaitymas/žodynas

 • Žodynas, klausiu ar išmoko šiuos žodžius:
  • Suvelti, suvėlė, susivėlė-tangled
  • Žabaras, žagaras-smilki šakelė.
  • Draikyti, šiaušti, maišyti-tousle.
  • Migla-rūkas
 • Skaitėme eilėraštį “Vorų Žemėlapiai” ir aiškinomės žodžius ir apie ką autorius pasakojo.  Supratome, kad lietuvių kalba yra labai sudėtinga.  Jei yra neaiškūs žodžiai, pažiūrėkite į žodyną, knygos gale.
 • Skaityti iš “Pupos” 8p. “Lukošiukas ir skaitymas”

Račickas parašė daug vaikų knygučių, kurias mano Gintarė skaitė su malonumu.  “Šlepetė”, “Mano vaikystės ledai”.  Parodykite vaikams video kaip atrodo autorius ir kaip skaito.

Kai kuriems gali buti per greita kalba, bet vis tiek reikia išklausyti vieną ar du kartus. Ten yra kiti Lukošiuko pasakojimai.

III. Rašymas-atpasakojimas.

Atpasakoti savo žodžiais pasaką “Vilkas ir Valstietis”. Parašyti į sąsiuvinius ant linijinio popieriaus.

Praeita pamoką papasakojau trumpą pasaką apie “Vilką ir Valstietį”, kaip vilkas norėjo duonos ir sužinojęs kiek reikia įdėti darbo duonos gaminimui, nuprendė likti alkanas.

Vaikai turi prisiminti tą pasaką ir atapsakoti, jei neatsimena, gali pažiūrėti nuo 5 minutės.

Iki kito Šeštadienio.

Jei yra pasiūlymų ar klausimų, rašykite vmeizys@yahoo.com

!!!Nepamirškite liepti vaikams nos po10 min lietuviškai paskaityti mėgtamiausią knygą, savo rezultatus uzrašyti Pratybų sąsiuvinyje 5p.