2013m. lapkričio 9d.

4 klasės namų darbai/9
← atgal

Gramatika: Mokėmės daiktavardžio 4-linksniuotę.
Namuose padaryti “Kalbėkime Lietuviškai” pratybų sąsiuvinio 39-42p.
Klausiau apie linksniavimą mintinai. Dar mokinkitės, nes mažai kas man galėjo linksniuoti be pavyzdžių:

1. 2.
Kas? veidas Kas? liežuvis
Ko? veido Ko? liežuvio
Kam? veidui Kam? liežuviui
Ką? veidą Ką? liežuvį
Kuo? veidu Kuo? liežuviu
Kur? Kame? veide Kur? Kame? liežuvyje
3. 4.
Kas? burna Kas? duobė
Ko? burnos Ko? duobės
Kam? burnai Kam? duobei
Ką? burną Ką? duobę
Kuo? burna Kuo? duobe
Kur? Kame? burnoje Kur? Kame? duobėje

Skaityti: Buvo išdalinti atskiri lapai su tekstais: Žemaitės “Jautis ir Varlė”, J. Biliūnas “Kliudžiau” Jei tu tektū neraqndate, tai yra internete. Išmokiti naujus nežinomus žodžius, juos parašyti į liniuotą sąs.(kur rašomi visi kiti darbai.)

Klausyti/žiūrėti:  tai trumpi 2 min. Lietuvos policijos pristatomi filmuikai apie saugumą gatvėje ir elgesį parduotuvėje.

Žodynas: Paklausiu apie ankščiau išmoktus žodžius.

Rašymas
Kalbėkime Lietuviškai pratybose 103p. parašyti apie žmogų ar gyvūną, kurio jau nėra. Pagrindinis sakinys-apie ką bis rašoma. Papildomi sakiniai: koks buvo gyvūnas ar žmogus, ką mėgo daryti, valgyti.  Kur gyveno?… Baigiamasis sakinys.: /Kodėl parašė apie tą gyvūną, žmogų.

!!Daug kas savo pasakos neperrašė dialogo formoje.  Labai norėčiau jas pamatyti kitą šeštadienį.  Labai svarbu suprasti dialogo-tiesiogiės kalbos skirybą, kurią mes jau mokinomės 2 pamokas.

Tam kas nebuvo, Knygoje “Pupa” 22-23p. yra pagalba kaip pradėti ir pabaigti pasaką. Pagal pateiktą piešinį sugalvoti paveikslėliams pavadinimusm ir parašyti trumpą pasaką.

Primenu kaip rašomas dialogas:
Jonas sakė:
Aš eisiu į mišką.
Vytas paklausė:
Ką ten darysi?
Jonas sušuko:
Dar nežinau!
Jonas nuėjo į mišką.