2013m. lapkričio 16d.

4 klasės namų darbai/10
← atgal

Gramatika: Mokėmės daiktavardžio visas linksniuotes.  Linksniavome dar tik vienaskaitoje mintinai ir rašėme ant lentos..
Namuose padaryti “Kalbėkime Lietuviškai” pratybų sąsiuvinio 43-44p.  Kas nepadarė ankščiau, būtinai padaryti 39-42p.
Linksniavimas mintinai. Nauji žodžiai:

1. 2.
Kas? akis Kas? dantis
Ko? akies Ko? danties
Kam? akiai Kam? dančiui
Ką? akį
Ką? dantį
Kuo? akimi Kuo? dantimi
Kur? Kame? akyje Kur? Kame? dantyje
3. 4.
Kas? žmogus Kas? asmuo
Ko? žmogaus Ko? asmens
Kam? žmogui Kam? asmeniui
Ką? žmogų Ką? asmenį
Kuo? žmogumi Kuo? asmeniu
Kur? Kame? žmoguje Kur? Kame? asmenyje

Skaityti: Iš knygos “Pupa” skaityti Sakmė. Padavimas. “Kaip atsirado Puntukas” 38 – 39 psl.
Kas neskaitė J. Biliūnas “Kliudžiau” perskaityti, galite rasti internete:
http://katekizmas.group.lt/text/lietuviai/biliunas/apsakymai.html

Klausyti/žiūrėti:  Operatorius Kipsas negyvenamoje saloje. iki 11 min. Gerai pažiūrėti ir atsakyti į klausimus savo sąsiūviniuose. (Parašyta apačioje)  Kitą Filmo dalį žiūrės per atostogas ir baigs atsakyti į klausimus.

Žodynas: Kitą pamoką užvesime asmeninius žodynus sąsiūvinių galuose.  Tai reikš, kad mokiniai turės kur rašyti naujus žodžius,išmoktus klasėje arba skaitant namuose. Prašau pažiūrėti savo vaiku sąsiuvinius, nes kai kurie sąsiuviniai yra naudojami ir angliškiems dalykams. Lietuvių kalbai- gramatikai skirkite arba senus praeitų metų sąsiuvinius arba naujus.

Rašymas
Sąsiūviniuose parašyti atsakymus. Atsakymai turi būti pilna sakinio forma; ne tik vienas žodis.

  1. Kaip operatorius Kipsas atsirado negyvenamoje saloje? Pvz.:  Kipras ir senelis atsirado negyvenamoje saloje todėl, kad…..
  2. Ką valgė senelis ir Kipsas?
  3. Kokia spalva kipsas nudažė stogą?  Kokį augalą panaudojo padaryti tą spalvą?
  4. Kas yra gėlių laikrodis?
  5. Iš ko padarė anklodę?
  6. Ar gamtoje yra muilas?  Kokie augalai daro muilą?  (galima paieškoti internete)

Iki kito šeštadienio.