Nuoširdūs linkėjimai

Ilona, su savo vaikais ir Prezidente D. Grybauskaitė per mokyklos baigimo šventę

Ilona, su savo vaikais ir Prezidente D. Grybauskaitė per mokyklos baigimo šventę

Miela Ilona,

Visų vaikų, mokytojų ir tėvelių vardu dėkojame Jums už Jūsų begalinį indėlį mokant mus visus mylėti lietuvių kalbą ir Lietuvą. Jūs visada išliksite mokyklos širdyje ir tikimės, kad šis varpelis Jums tai visada primins. Įteikiame gintarinę sagę – gabalėlį Lietuvos, ir padėkos juostą, kuria mus visus sujungėte mokyklėles labui.

Skiriame Jums šį eilėraštį, parašytą Įpolito Užkurnio:

Išdalinkim save, kol gyvi, kaip vasara, –
Po prakaito lašelį.
Savyje nepalikim nieko,
Išdalinkim po šypsn
į rankos paspaudimu:
Labas rytas, laba diena…
Rugiapj
ūtėj išlaistykim save prakaitu
Ir
įkepkim į duoną,
Tegul valgo mus po
žiupsnelį.
O pavalg
ę toliau save dalinkim:

Išdalinkim save, kaip vasara save išdalina:
Po rasos lašel
į, po obuolį, po žemuogėlę,
Po
žibuoklės žiedelį
Taip ir mes išdalinkim save po
žvilgsnį malonų.

Išdalinkim save, kaip lakštingala
Moka save dovanai išdalinti,

Išdalinkim save, kaip šaltinis save išdalina
Ir nemoka išsekt,

Išdalinkim save………………..

Įrašas paskelbtas temoje Žinios ir pažymėtas , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.