Kalėdinės eglutės švente gruodžio 16d.

beautiful_christmas_treeKristijono Donelaičio lituanistinė mokykla ir Amerikos legiono 
lietuviškasis postas
kviečia visus didelius ir mažus į Kalėdinės eglutės šventę 
gruodžio 16d.
Šventės pradžia 12:00 val.
KDLM vaidinimas „Kasdieniai angelų rūpesčiai“ 2:00 val.
Bilieto kaina $5 
(visos lėšos bus skiriamos mokyklos išlaikymui)

Jūs galėsite nusipirkti įvairiausių šventinių prekių kasmetiniame kalėdiniame 
turguje (bazare) ir pasivaišinti “Jūratės virtuvės” skanumynais.
Kristijono Donelaičio mokyklos mokiniai Jums vaidins, šoks ir dainuos.
Na, o smagiausia, kad šioje šventėje susitiksime su Kalėdų seneliu.
 O jis tikrai neateis tuščiomis….

Šventė vyks
Baltimorės Lietuvių Namuose
851 Hollins St. Baltimore, MD 21201

Tėveliai, jeigu norite, galite atnešti dovanėles savo atžaloms.
Prašome užrašyti vaikučio vardą ir pavardę ir dovanėlę įdėti į senelio maišą.

*******

Kristijonas Donelaitis Lithuanian School and the
American Legion
Lithuanian Post 154 invite you to a
Christmas Bazaar Celebration
Sunday, December 16th
Doors open at 12 pm.
The Lithuanian School holiday performance will begin at 2 pm.
Tickets are $5 
(all proceeds will benefit the school)

The holiday bazaar, a yearly Lithuanian hall event, will feature a variety 
of Christmas crafts and gift items. “Jūratės kitchen” will be serving lunch.
The children of Kristijonas Donelaitis will perform holiday songs and dances.
And best of all, Santa Claus will be making an appearance.

The event will be held at the
Lithuanian Hall
851 Hollins St. Baltimore, MD 21201

Parents, you are welcome to bring a holiday gift for your child.
Please print 
your child’s first and last names on the gift and place it in Santa’s bag when you arrive.

Advertisement
Įrašas paskelbtas temoje Žinios ir pažymėtas , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.