Rėmėjai – Sponsors

← atgal į mokyklos informacija

Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams
Thank you to our sponsors for the 2012/13 school year.

  • Aleksandros Kazickienės paramos JAV lituanistinėms mokyklos programa. Kazickų šeimos fondas.
  • JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba
  • Lietuvių fondas
  • Vašingtono lietuvių bendruomenė

← atgal į mokyklos informacija

© 2013, KDLM