Mokslo metų baigimo šventė ir 8 klasės išleistuvės

← atgal i 2012/13 m.m. fotogalerijas
Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla, Rockville, MD, 2013 m., gegužės 18d.

Nuotraukos Evaldo Bujanausko. Photos by Evaldas Bujanauskas.
Spauskite pirmąją fotografiją skaidrių montažui.

← atgal i 2012/13 m.m. fotogalerijas